El Tremendo -Ball de Gralles-

Els Vernets, grallers de Vilafranca i Grallers de Sta. Madrona de Vilanova

Format: LP

INDEX DE PECES

1. La Marina (vals). Xavier Bayer ELS VERNETS 2’11
2. “El as de espadas” (pas-doble). Anònim STA. MADRONA 4’20
3. La Coqueta (americana). Josep olivella. ELS VERNETS 4’18
4. Masurca. Jaume Vidal. ELS VERNETS 3’33
5. A la festa (pas-doble) Anònim. STA. MADRONA 3’31

6. “El Tremendo” (vals). Atrubuït a F. de P. Bové. STA MADRONA 3’30
7. “El Torero” (pas-doble). Anònim. ELS VERNETS 2’35
8. “Noche de reyes” (tango). Ricardo M. Maffia STA. MADRONA 2’37
9. La Perla (masurca) Anònim STA. MADRONA 3’50
10. “L’Urbano” (xotis). Francesc de Paula Bové. ELS VERNETS 3’45
11. El Xatín (vals-jota). Anònim ELS VERNETS. 2’27

Els Vernets, grallers de Vilafranca.
Xavier Roman, Cèsar Rodriguez, Joan Reyes i Xavier Bayer.
Grallers de Sta. Madrona de Vilanova.
Josep Alsina, Julio Martín i Carles Sagarra.

Enregistrat entre agost i novembre de 1990 a Paramètric Estudis S.A. Terrassa.

Tècnic de so: Òscar Roig

El nostre agraïment a:
Mercè Senabre, Ton Salvadó, Francesc Marimon, Marta Rodriguez, Manel Rius, Jaume Vidal, Pere Galofré i Toni Oró.

Producció: TRAM / Els Vernets / Sta. Madrona
Diseny gràfic: XERIGOT

Edita: TRAM. TRM 0010-A
D.L.: N-2935-91